Ajankohtaista

Puhdistamon vaihtoehtoinen purkupiste AVI:n käsittelyssä

Nenäinniemen puhdistamon ympäristöluvassa yhtiö velvoitettiin tutkimaan vaihtoehtoinen käsiteltyjen jätevesien purkupiste, joka sijaitsisi nykyistä purkupistettä lähempänä Ison Lehtisaaren rantaa. Tästä asiasta löydät enemmän tietoa vuoden 2014 vuosikertomuksesta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto laittoi yhtiön laatimat selvitykset nähtäville ja kysyi asiasta asianosaisilta lausuntoja. Mahdolliset lausunnot tuli toimittaa AVI:lle 12.10.2015 mennessä. Odotamme mielenkiinnolla AVI:n kannanottoa asiaan.