Nenäinniemen puhdistamon esiselkeytysaltaiden saneeraus etenee vauhdikkaasti!

  Uutinen

JS-Puhdistamon Oy aloitti kesällä 2023 puhdistamon esiselkeytysaltaiden saneeraustyöt. Puhdistamon nykyisestä kolmesta esiselkeytysaltaasta kaksi on otettu käyttöön jo vuonna 1973, jolloin puhdistamon ensimmäinen vaihe oli juuri saatu rakennettua valmiiksi ja Jyväskylässä päästiin aloittamaan yhdyskuntajätevesien käsittely. Altaat ja pyörivät laahakoneistot ovat toimineet yhtäjaksoisesti parhaimmillaan jo yli 50 vuoden ajan, joten nyt on jo sopiva hetki uusia koneistot sekä saneerata altaiden betonirakenteita. Nuorimmallakin esiselkeytysaltaalla on jo 45 vuotta käyttöikää takanaan.

Nyt kuluvan kesän 2024 aikana saneerataan kaksi jäljellä olevaa allasta. Oheiset valokuvat esittävät 27.6.2024 toteutettua altaan No 15 uuden lietelaahan siltaosan nostoa paikalleen. Laahan tekniikka edustaa ns. pätkäterämallia. Pyörivän pohjalaahan tehtävänä on aurata altaan pohjalle laskeutuva sekaliete altaan keskellä olevaan kartiosyvennykseen, josta se pumpataan biokaasulaitokselle käsiteltäväksi.

Työmaan pääurakoitsijana toimii Econet Oy, joka on myös suunnitellut pätkäterälaahan teknisen toteutuksen. Yleis- ja rakennesuunnittelusta on vastannut AFRY Oy.  Työmaa on edennyt mallikkaasti. Kun altaan No 15 uusi laahakoneisto on saatu otettua käyttöön, niin sen jälkeen on vielä vuorossa esiselkeytysaltaan No 16 toteutus. Se saadaan toteutettua alkavan syksyn aikana.

 

Sillan nosto tarkkaa työtä. Mitoitusten tulee osua täsmälleen kohdalleen. Varsinainen laaharakenne asennetaan sillan alapintaan, kun silta on saatu asennettua paikoilleen.

Uusimmat aiheet