Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun raportti vuoden 2018 vesistötutkimuksista on valmistunut.

  Uutinen

Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailu aloitettiin vuonna 1975, jonka jälkeen tarkkailua on tehty vuosittain. Vuonna 2018 tarkkailun osakkaina olivat Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy (Nenäinniemen ja Korpilahden jätevedenpuhdistamot), Jyväskylän Energiantuotanto Oy (Rauhalahden voimala), Jyväskylän Voima Oy (Keljonlahden voimala), Metsä Fibre Oy ja Metsä Board Oy (Äänekosken tehtaat). Tarkkailua tehdään vuosille 2017–2022 laaditun ohjelman mukaisesti (Nab Labs Oy 2016). Keski-Suomen ja Pohjois- Savon ELY-keskukset ovat hyväksyneet ohjelman päätöksellään (KESELY/1647/2016, POSELY/2059/5723/2016) 14.2.2017. Vuonna 2018 tarkkailu kattoi vuosittaisen vedenlaadun tarkkailun sekä kasviplanktontutkimuksen. Vuoden 2018 kalataloustarkkailun (kalastuskirjanpito) tulokset raportoidaan vuoden 2019 tarkkailuraportissa.

Lue koko raportti täältä

Uusimmat aiheet