Käsitellyn jäteveden haitalliset aineet Nenäinniemen puhdistamolla vuonna 2019

  Uutinen

Yhdyskuntajäteveden sisältämät haitalliset aineet herättävät tänä päivänä paljon keskustelua. Myös Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla seurataan jäteveden sisältämiä haitallisia aineita.

Vuoden 2019 tuloksiin voit tutustua oheisesta raportista.

 

Uusimmat aiheet