Nenäinniemen puhdistamon saneeraus ja laajennus etenee.

  Uutinen

Nenäinniemen puhdistamon saneeraus ja laajennus etenee. Ensimmäisiä prosessiyksiköitä otetaan käyttöön jouluun mennessä.
Nenäinniemen puhdistamon saneeraus- ja laajennushanke on edennyt aikataulussa. Betonivaluista on tähän mennessä tehty jo yli 95% eli varsinaiset rakennustyöt alkavat olla loppusuoralla. Kokonaisuudessaan työmaalla valetaan betonirakenteita n. 7500 m3.

Jyvässeudun puhdistamo

Syksyisen harmaa puhdistamon saneeraus- ja laajennustyömaa. Vaikka betonimiehet alkavat lähiviikkoina kerätä jo kamppeitaan, niin vielä työsarkaa on muille rakentajille jäljellä.

Uusista prosessiyksiköistä käynnistetään ensimmäisenä kiekkosuodatus, joka tulee toimimaan puhdistamon jälkikäsittelyprosessina. Kiekkosuodatus koostuu viidestä suodatusyksiköstä, joissa on yhteensä n. 1000 m2 suodatuspinta-alaa. Suodatinkankaan huokoskoko on 0,01 mm ja suodatin estää tehokkaasti jätevedessä olevan hienojakoisen kiintoaineksen läpipääsyä. Samalla estetään myös kiintoaineksen sisältämän fosforin pääsyä Päijänteeseen. Kiekkosuodatuksen jälkeen jätevesi vielä hygienisoidaan UV-käsittelyllä. UV-käsittelyä käytetään avovesikautena. Tavoitteena on, että käsitelty jätevesi täyttää EU:n uimavesiluokituksen hyvälle uimavedelle asetetut vaatimukset.

Jyväskylän seudun puhdistamo

Uutuuttaan hohtavat kiekkosuodatinyksiköt odottavat lähestyvää käyttöönottoa.

Myös uusi jälkiselkeytinallas tullaan ottamaan käyttöön. Puhdistamolla on ennestään kolme jälkiselkeytysallasta ja uudella jälkiselkeytyksellä varmistetaan riittävä jälkiselkeytyskapasiteetti.
Ensi vuodeksi riittää kuitenkin vielä töitä. Ilmastusaltaan laajennukseen (17.000 m3) päästään asentamaan ilmastinlautasia vasta tulevan talven jälkeen 2018 keväällä, kun pakkaset ja tuiskut ovat ohitse. Ilmastusaltaan laajennuksen asennustöiden valmistuttua päästään käynnistämään koko laajennusta. Lisäksi alueen liikenne- ja viheralueiden viimeistelytöissä riittää runsaasti puuhaa.

Jyväskylän seudun puhdistus

Syksyn sateista kertynyt vesi näkyy uuden jälkiselkeytysaltaan pohjalla.

Uusimmat aiheet