Nenäinniemen puhdistamon biokaasulaitoksen uusi prosessi on käynnissä

  Uutinen

JSPBio+ projektissa toteutettua biokaasulaitoksen uutta prosessia on käynnistetty huhtikuun 2023 lopusta lähtien. Tällöin aloitettiin osa biokaasureaktoreihin syötettävästä raakalietteessä sakeuttaa uudella linkosakeutuksella n. 10,5 % syöttösakeuteen. Ennen uudistusta syöttösakeus oli keskimäärin 3,5 %. Kesän aikana biokaasulaitoksella ajettiin vanhaa ja uutta prosessia rinnakkain aina elokuun 2023 loppuun saakka, jolloin siirryttiin kokonaan uuteen linkonkosakeutukseen.

Linkosakeutus on mahdollistanut puhdistamon siirtymisen lietteen käsittelyssä yhden bioreaktorin käyttöön aiemman kolmen bioreaktorin sijasta. Tällöin myös vain tehollista bioreaktoria lämmitetään aiemman kolmen bioreaktorin sijasta. Tällä säästetään merkittävästi biokaasulla tuotettua lämmitysenergiaa.

Uuden prosessin käyttöönotto ja optimointi tulee jatkumaan pitkälle ensi vuoteen saakka. JSPBio+ projektista on käynnistetty DI-työ yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. DI-työssä paneudutaan mm. bioreaktorin anaerobisen prosessin optimointiin ka energiatalouteen. Jo nyt saaduista käyttökokemuksista voidaan todeta energiataloudessa selvä parannus verrattuna entiseen prosessiin.

JSPBio+ projekti sai merkittävän 2,9 miljoonan euron investointiavustuksen ympäristöministeriön RAKI-ohjelmasta.

Oheisessa kuvassa etualalla näkyy JSPBio+ projektissa rakennettu uusi raakalietteen käsittelyrakennus. Rakennuksen taustalla on raakalietteen varastosäiliö, sakeutetun lietteen varastosäiliö sekä uusi kaasukello. Kuvassa näkyy myös uusi putkisilta, jota pitkin raakaliete johdetaan etuselkeytyksen raakalietepumppaamolta raakalietteen varastosäiliöön.

Uusimmat aiheet