Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo parantaa lietteenkäsittelyn ja biokaasulaitoksen energiatehokkuutta JSPBio+ hankkeella

  Uutinen

Jyväskylän Seudun Puhdistamo on käynnistänyt Nenäinniemen puhdistamon lietteenkäsittelyn ja biokaasulaitoksen energiatehokkuutta parantavan investoinnin (JSPBio+). Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle 2,9 miljoonan euron avustuksen Ravinteiden kierrätyksen ja jätevesien energiatehokkuuden hankkeet – avustusohjelman puitteissa.

Hankkeessa parannetaan erityisesti biokaasulaitoksen energiatehokkuutta sekä suoraviivaistetaan ja modernisoidaan koko lietteenkäsittelyn kokonaisuutta. Perinteinen altaissa tapahtuva lietteen gravitaatiosakeutus korvataan nykyaikaisella linkosakeutuksella, jolloin nykyisen biokaasulaitoksen lämmitysenergian tarve vähenee lähes kolmannekseen nykyisestä.

Hankkeen pääurakoitsijaksi (KVR-urakka) on valittu Provetek Oy.  Automaatiosta ja instrumentoinnista vastaa Insta Automation Oy. Prosessisuunnittelun on laatinut Watrec Oy. Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2021 ja tavoitteena on saada rakennustyöt valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 9,4 miljoonaa euroa.

Puhdistamon lietteenkäsittelyn ja biokaasulaitoksen toiminnan tehostaminen on merkittävä askel alueellisen uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseksi, sillä pidemmällä aikavälillä tuotettu biokaasu on tarkoitus hyödyntää osana kaukolämmön tuottamista. Siten uusiutuva energia hyödynnetään tehokkaammin, osana alueellista kestävää energiantuotantoa. Hanke nivoutuu alueelliseen kehittämiseen myös resurssitehokkuuden kautta, sillä Jyväskylän kaupungin strategiassa resurssitehokkuus on nostettu yhdeksi strategian neljästä kärjestä.

Hankkeen etenemisestä tullaan tiedottamaan säännöllisesti nettisivuillamme.

Lisätietoja:
Petri Tuominen, toimitusjohtaja, Jyväskylän seudun puhdistamo Oy

(Kuva. Havainnekuva Jyväskylän seudun puhdistamon lietteenkäsittelyn ja biokaasulaitoksen yleissuunnittelusta. Lähde: Watrec Oy.)

Uusimmat aiheet