Tiedote: JSPBio+ työmaa etenee

  Uutinen

Nenäinniemen puhdistamon lietteenkäsittelyn ja biokaasulaitoksen energiatehokkuuden parantamishankkeen työmaa on täydessä vauhdissa. Uudessa raakalietteen käsittelyrakennuksessa on laitteiden ja putkistojen asennustyöt käynnissä. Käsittelyrakennukseen viereen rakennetaan parhaillaan uusia maanpäällisiä säiliöitä raakalietteelle kuin myös sakeutetulle raakalietteelle. Nykyisen raakalietepumppaamon kuin myös mädättämöiden muutostyöt ovat  käynnissä. Uuden putkisillan perustusten teko on myös käynnistetty.

Ympäristöministeriö tukee hanketta mittavalla 2,9 miljoonan euron avustuksella. Mädätettävän lietteen sakeutta nostamalla saadaan mädätysprosessin energiakulutusta merkittävästi pienemmäksi.

Tavoitteena on saada laitoksen muutostyöt valmiiksi tulevan syksyn aikana. Uutta prosessia tullaan käynnistymään nykyisen prosessin rinnalla.

 

Kuvia:

Raakalietteen käsittelyrakennuksen linkotason pintavalu on käynnissä

Raakalietteen käsittelyrakennuksen linkotason pintavalu on käynnissä

Raakalietteen varastosäiliön hitsaustyöt onnistuvat parhaiten hupun alla

Raakalietteen varastosäiliön hitsaustyöt onnistuvat parhaiten hupun alla

Nykyiseen raakalietepumppaamoon on rakennettu uusi kerros

Nykyiseen raakalietepumppaamoon on rakennettu uusi kerros

Uusimmat aiheet