Jäteveden ja purkuvesistön mikrobitutkimukset kesällä 2019

  Uutinen

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla on perinteisesti seurattu kesäisin käsitellyn jäteveden ja purkuvesistön mikrobipitoisuuksia. Seurantaa jatkettiin myös kesällä 2019, jolloin käynnistettiin käsitellyn jäteveden UV-käsittely taudinaiheuttajabakteerien vähentämiseksi.

Saaduista tuloksista voit lukea lataamalla oheisen raportin.

Uusimmat aiheet