Nenäinniemen puhdistamon laajennus- ja saneerausurakka on käynnistynyt pohjarakennustöillä

  Yleinen

Pääurakoitsija Suomen Maastorakentajat Oy on vienyt urakan maanrakennustöitä eteenpäin koko kesän ajan. Ensimmäiset valutyötkin on jo tehty elokuun aikana. Työmaan kiviainestarpeita varten puhdistamon etelälaidalla tehty kallion louhinta on saatu valmiiksi ja kallioaines on murskattu työmaan käyttöön. Murskekasat odottavat työmaan laidalla tulevaa hyötykäyttöä. Sitä ennen kaivumailla maisemoidaan puhdistamon eteläpuolista aluetta, joka sitten tullaan aikanaan metsittämään.

Maanrakennusvaihe on hyvin mittava, kuten oheisesta kuvakimarastakin näkee. Kaivutöitä on jo tehty paljon, mutta vielä on paljon jäljelläkin. Maaperä on rakentamisen kannalta katsoen vaikea. Silttisten ja savisten maakerrosten takia kaivannot tuetaan suurelta osin teräsponttiseinillä. Ponttiseiniä joudutaan myös tukemaan porapaaluilla ja kallioankkureilla.  Mutta kuten kuvista näkee, niin työt etenevät. Toivomme pitkää, kuivaa ja lämmintä syksyä.

Laajennushanke_Kuva1_IMG_0637

Nykyisen ilmastusaltaan etelänpuoleinen seinä alkaa paljastua ilmastusaltaan kaivutöiden edetessä.

Laajennushanke_Kuva-2-ja-4

Vasemmalla: Työmaalta tulevia kaivumassoja hyödynnetään vanhan louhoskaivannon maisemoinnissa.
Oikealla: Ilmastusaltaan laajennuksen kaivutyöt ovat myös käynnissä.

Laajennushanke_Kuva3_IMG_0646

Kaivumaiden siirto käy kätevästi dumpperilla.

Laajennushanke_Kuva5_IMG_0624

Kiekkosuodatusrakennuksen ensimmäisen pohjalaatan raudoitus alkaa olla betonivalua vailla.

Laajennushanke_Kuva6_IMG_0594Työmaatilanne elokuun lopulla. Maisema on muuttunut huimasti verrattuna kesäkuun tilanteeseen. Kaivantoja on tehty uusia rakennuksia ja altaita varten ja niitä on tuettu teräksisillä ponttiseinillä. Vasemmassa yläkulmassa näkyy pumppubetoniauto, joka parhaillaan pumppaa betonia rakennettavan kiekkosuodatusrakennuksen pohjalaatan valuun.

Laajennushanke_Kuva7_IMG_0583Urakoitsija on saanut maanrakennustyöt hyvään vauhtiin kesäkuussa.

Uusimmat aiheet