Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennus-hanke: myötä– ja vastoinkäymisiä

  Uutinen

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennustyömaa on kääntymässä loppusuoralle. Alkuvuoden aikana on tehty työmaa-alueella mittavia uusien putkilinjojen kytkentätöitä ja samalla on otettu käyttöön uusia prosessiyksiköitä. Kokonaan uusi kiekkosuodatukseen perustuva jälkikäsittely-yksikkö otettiin käyttöön helmikuussa 2018. Sen jälkeen on otettu käyttöön jakotorneja sekä ilmastusaltaan uusi nostopumppaamo. Uuden jälkiselkeytysaltaan käyttöönotto on työn alla.

Kytkentätöiden johdosta laitosta on jouduttu edelleen ajamaan vajaalla kapasiteetilla jälkiselkeytyksen ja erityisesti ilmastusaltaan osalta. Vajaa prosessikapasiteetti sekä uusien putkilinjojen kytkentätyöt yhdistettynä lumien sulamisesta aiheutuneeseen tulovirtaamaan kasvuun aiheutti prosessihäiriön biologiselle prosessille. Sen seurauksena jätevesien käsittelytulos heikentyi. Vesistön kannalta tärkeimmän ainesosan eli fosforin poiston teho oli ennen häiriötä tasolla 95…97% ja nyt se on ollut tasolla 55…68%.

Jätevesivirtaamat olivat ennen lumien sulamisen alkua tasolla 35.000 m3/d, mutta lumien sulamisesta viemäreihin sulamisvedet ovat aiheutuneet kevättulvan, joka on nostanut vuorokausivirtaaman tasolle 64.000 m3/d.

Ilmastusaltaan kapasiteettia päästään normalisoimaan 23.4.2018 alkavalla viikolla, jolloin nykyisen ilmastusaltaan koko kapasiteetti saadaan käyttöön uuden, halkaisijaltaan 1200 mm yhdysputkilinjan valmistuttua. Tämän jälkeen alkaa biologisen käsittelyprosessin toipuminen. Toipumista hidastaa kylmien sulamisvesien suuri osuus jätevesivirrassa.

Biologisen prosessin häiriötä on lievittänyt jälkikäsittelyn mekaaninen kiekkosuodatus, jonka läpi jätevesi suodatetaan. Suodattimien huokoskoko on 0,01 mm, mutta ne eivät yksin riitä korjaamaan biologisen prosessin häiriötä.

Heikentyneen käsittelytehon vesistövaikutusta tullaan selvittämään purkuvesistöstä otettavilla näytteillä heti, kun jäätilanne antaa myöten. Nenäinniemen rannan havaintopisteistä tullaan tutkimaan myös vesistön bakteeripitoisuudet

Nenäinniemen puhdistamo tulee käynnistämään myös jäteveden hygienisoinnin. Tavoitteena on ottaa hygienisointiyksikkö (UV) käyttöön toukokuun alkuun mennessä.

Rakennushankkeen rakennustöiden valmiusaste on n. 90 %. Tällä hetkellä painopiste on siirtymässä kone- ja sähköasennuksiin, automaatiotöihin sekä kaivantojen täyttöihin. Tavoitteena on, että kaikki uudet prosessiyksiköt ja altaat ovat toiminnassa kesäkuun 2018 loppuun mennessä.

Taloudellisesti hanke on edennyt hyvin ja hankkeen budjetti tulee alittumaan.

Pahoittelemme tapahtunutta prosessihäiriötä ja pyrimme normalisoimaan prosessin toiminnan niin nopeasti kuin se näissä olosuhteissa on mahdollista,

Uusimmat aiheet