Nenäinniemen puhdistamon saneeraus- ja laajennustyöt etenevät talven keskellä

  Yleinen

Vuoden 2017 alussa on alettu viimein päästä ylöspäin pahimmmillaan yli 10 metriä syvistä kaivannoista. Vuoden 2017 osalta työmaa kului vaativissa pohjarakennustöissä. Syvät kaivannot vaativat paljon aikaa vievää tuentojen rakentamista. Myös maansiirto oli mittavaa luokkaa. Kaivannoista kaivettiin ylös n. 100.000 m3 maamassoja, jotka käytettiin puhdistamon etelän puolella olevan maa-alueen maisemointiin.

Mutta nyt on monttuvaihe takanapäin ja varsinainen rakentaminen on lähtenyt toden teolla käyntiin. Tällä hetkellä tertiäärikäsittelyrakennuksen osalta on päästy vesikattovaiheeseen, uusi nostopumppaamo on harjakorkeudessa, uuteen jälkiselkeytysaltaaseen on saatu nostettua laahakoneiston silta jo paikalleen ja uuden kompressorirakennuksen perustustyöt etenevät hyvää vauhtia.

Työmaan vastaava työnjohtaja Tomi Hölttä, Suomen Maastorakentajat Oy, toteaa talvirakentamisen aina asettavan omat vaatimuksensa mm. mittaville betonivalutöille. Mutta talvi ei ole ollut pahimmasta päästä. Pakkasjaksot ovat olleet lyhyitä, eikä liika lumentulokaan ole pahemmin töitä haitannut. ”Tavoitteena on saada varsinaiset rakennustyöt mahdollisimman pitkälle valmiiksi tänä vuonna” toteaa Hölttä. Ensi vuosi jää sitten enemmän lopuille koneisto-, sähkö- ja automaatiotöille sekä aluetöille ja käyttöönotolle. Työmaan tulee olla valmis kesäkuussa 2018.

Uusimmat aiheet