Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennus-hanke: kytkentätyöt etenevät ja prosessi elpyy

  Uutinen

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennustyömaan uusien ja vanhojen prosessiyksiköiden vaikeimmat kytkentätyöt alkavat kääntyä jo paremmalla puolella. Myös puhdistamon prosessi on elpymässä kytkentätöiden yhteydessä tapahtuneesta prosessihäiriöstä. Vaikka lumien sulamisen myötä tulovirtaama on ollut lähes 80.000 m3/d, niin siitä ja veden kylmyydestä huolimatta prosessin toiminta on parantunut. Fosforireduktio on jo noussut yli 80%:n tasolle.

Parhaillaan teemme ilmastusaltaan viimeistä kytkentää uuteen jakokammioon. Kytkennän valmistuttua pystymme nostamaan ilmastusaltaan kapasiteetin normaalille tasolle. Tämä tulee edesauttamaan biologisen prosessin elpymistä.

Heikentyneen käsittelytehon vesistövaikutusta tullaan selvittämään purkuvesistöstä otettavilla näytteillä heti, kun jää ovat lähteneet. Nenäinniemen rannan havaintopisteistä tullaan tutkimaan vesistön bakteeripitoisuuksia. Pohjois-Päijänteen havaintoasemilta tutkitaan fosforin, typen ja orgaanisen aineen pitoisuudet eri vesisyvyyksillä.

Uusimmat aiheet