Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon mikromuovit tutkitaan

  Uutinen

Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tutkitaan jäteveden mikromuoveja
Luonnontieteen kandidaatti Kalle Ryymin selvittää puolivuotisessa tutkimushankkeessa pro gradu -työnään, kuinka Jyväskylän Nenäinniemen jäteveden puhdistamon eri osaprosessit käsittelevät mikromuoveja.

Mikromuovit ovat alle viiden millimetrin kokoisia muovinpalasia. Niitä muodostuu muovituotteiden pirstoutuessa ja kuluessa, esimerkiksi vaatteista irtoamalla. Osa mikromuoveista on jo valmiiksi pienikokoista; esimerkiksi kosmetiikassa käytettävät muoviset mikrorakeet päätyvät lopulta viemäriin. Muovit ovat tyypillisesti huonosti biohajoavia, joten niiden mahdollinen kerääntyminen ympäristöön huolestuttaa kaupunkien asukkaita.

Taustatietoa tuoreesta väitöskirjasta
Tutkimuksen ohjaaja ja yhteistyökumppani TkT Julia Talvitie on aiemmin väitöstyössään selvittänyt puhdistamoprosessien poistavan jopa 99 % yli 20 mikrometrin kokoisista mikromuoveista. Talvitien mukaan puhdistamolta lähtevissä virroissa kuitenkin edelleen havaitaan mikromuoveja. Talvitien kehittämää näytteenotto-ohjelmaa sovelletaan myös selvitettäessä Jyväskylän Nenäinniemen puhdistamon kykyä poistaa mikromuoveja.

Kiekkosuodatin – muovinpyydystämisen viimeistelijä?
Nenäinniemen puhdistamo on Keski-Suomen suurin puhdistamo. Se käsittelee noin 160 000 asukkaan jätevedet sekä teollisuuden jätevesiä ja osan kaupungin sadevesikaivojen keräämästä vedestä.

Perinteisillä menetelmillä puhdistettu jätevesi suodatetaan Nenäinniemen puhdistamolla lisäksi tiheän, 10 mikrometriä silmäkooltaan olevan, kiekkomaisen suodattimen läpi ennen veden pääsyä Päijänteeseen. Tämä on edistyksellinen toimenpide, jonka tehokkuus mikromuovien poistossa kiinnostaa laajasti. Kiekkosuodattimen lisäksi tässä työssä tutkitaan yksityiskohtaisesti puhdistamon lietteenkäsittelyn vaikutusta puhdistamolta lähteviin mikromuoveihin.
Tutkimuksen rahoittaa Jyväskylän Seudun puhdistamo Oy

Lisätietoja:
Luk Kalle Ryymin(pro gradu -tutkimus), JY/Bio- ja ympäristötieteiden laitos, kalle.a.ryymin@jyu.fi, p. 0408281611
Tutkijatohtori Julia Talvitie(työn ohjaus, mikromuoviasiantuntemus), Suomen ympäristökeskus, julia.talvitie@ymparisto.fi, p. 029 525 1328
Dosentti Anna Karjalainen(työn ohjaus), FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy,
JY/Bio- ja ympäristötieteiden laitos, anna.karjalainen@fcg.fi
Yliopistonlehtori Pauliina Salmi(työn ohjaus, projektin hallinta), JY/Bio- ja ympäristötieteiden laitos, pauliina.u.m.salmi@jyu.fi, p. 0505287911

Toimitusjohtaja Petri Tuominen, Jyväskylän Seudun puhdistamo Oy, petri.tuominen@js-p.fi
Prosessi-insinööri Sonja Saviranta, Jyväskylän Seudun puhdistamo Oy, sonja.saviranta@js-p.fi

Uusimmat aiheet