Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun vuoden 2016 raportti on valmistunut.

  Uutinen

Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun vuoden 2016 raportti on valmistunut. Raportissa käsitellään Pohjois-Päijänteeseen tulevan jätevesi- ja muun kuormituksen määrää ja sen vaikutuksia veden laatuun ja eliöstön tilaan. Planktontutkimuksin selvitettiin vesialueen rehevyyttä ja tuotannon tasoa. Pohjois-Päijänteen Poronselän, Vähä-Urtin syvänteen ja Ristiselän järvisyvänteiden ekologista tilaa tarkasteltiin pohjaeläimistön avulla. Kalataloustarkkailuun liittyen tehtiin vuonna 2016 verkkokoekalastukset, syvännealueiden kaikuluotaukset, siikakalojen poikaspyynnit sekä jatkettiin vuosittaista tiedonkeruuta verkkopyynnin saaliskirjanpidolla.

Kaikkien näiden tutkimusten tulokset löydät oheisesta raportista.

 

Uusimmat aiheet