Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus loppusuoralla

Jo kaksi vuotta työn alla olleella Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennustyömaalla on saatu jo lähes kaikki uudet prosessita käyttöön. Viimeisimpinä on otettu käyttöön uusia ilmastuslinjoja. Kaksi uutta linjaa on jo käytössä ja kolmas uusi linja otetaan käyttöön tällä viikolla. Neljäs ja viimeinen uusi linja on valmiina käyttöön heinäkuussa. Tämän jälkeen kaikki laajennuksen myötä rakennetut uudet prosessiyksiköt ovat käytössä. Uusien prosessiyksiköiden käyttöönotto näkyy jo myös käsittelytuloksissa. Esimerkiksi jäteveden sisältämän fosforin osalta puhdistamo on saavuttanut uuden ympäristöluvan edellyttämät käsittelyvaatimukset (pitoisuus < 0,3 mg/ ja poistoteho yli 96 %).

Työt kuitenkin vielä jatkuvat aluetöiden, automaation ja instrumentoinnin osalta.

Aktiiviliete ilmastuu tehokkaasti puhdistamon uudessa ilmastusaltaassa.

Haemme PROSESSINHOITAJAA

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy on kolmen Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on käsitellä Jyväskylän Nenäinniemen ja Korpilahden jätevedenpuhdistamoille johdettavat jätevedet. Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy on osa Jyväskylän kaupunkikonsernia.

Haemme PROSESSINHOITAJAA

 

Työtehtäviisi kuuluvat puhdistusprosessien hoito ja valvonta sekä tarvittaessa kunnossapitoon liittyvät tehtävät. Osallistut myös varallaoloon. Edellytämme tehtävään soveltuvaa teknisen alan ammatillista koulutusta sekä B-ajokorttia.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää positiivista asennetta, yhteistyökykyä ja asiakaspalveluasennetta. Osaat toimia osana ryhmää ja sitoudut yhteisiin tavoitteisiin ja suoritat vastuullesi kuuluvat tehtävät ammattimaisesti ja sitoutuneesti.

Katsomme eduksesi prosessitekniikan, valvomoautomaation ja instrumentoinnin tuntemuksen sekä kokemuksen vastaavista tehtävistä. Tehtävän palkkaus on AvainTES:n mukaisesti. Tarjoamme sinulle mukavan työyhteisön ja mahdollisuuden kehittyä. Tehtävä on vakituinen ja alkaa sopimuksen mukaan.

 

Lisätietoja tehtävistä antavat

prosessi-insinööri Sonja Saviranta p. 050 568 0939, sonja.saviranta@js-puhdistamo.fi

toimitusjohtaja Petri Tuominen p. 040 821 0080, petri.tuominen@js-puhdistamo.fi

 

Täytä hakemus ja jätä CV 9.7.2018 mennessä osoitteessa www.jyvaskylanenergia.fi/tule-toihin.


JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY | PL 4, 40101 Jyväskylä | Kivääritehtaankatu 6 | puh. (014) 366 4000 | Y 1071200-1 | www.jyvaskylanenergia.fi

Nenäinniemen puhdistamolta saattaa koitua hajuhaittaa lähiympäristölle

Nenäinniemen puhdistamon saneerauksen ja laajennuksen yhteydessä meillä pääsi kertymään lietettä puhdistamoalueella olevaan avoaltaaseen.  Altaassa olevaa lietettä pumpataan biokaasulaitokseen mädätettäväksi, kuivattavaksi ja sen jälkeen kuljetettavaksi Mustankorkean puhdistamolle. Biokaasulaitoksen rajallisen käsittelykapasiteetin takia altaan tyhjennykseen tulee kulumaan vielä noin kaksi viikkoa. Altaassa oleva liete haisee voimakkaasti ja voi aiheuttaa hajuhaittaa puhdistamon ympäristössä. Koetamme saada altaan tyhjäksi niin nopeasti kuin se mahdollista ja siten hajuhaitan poistetuksi. Pahoittelemme tästä ympäristölle koituvaa hajuhaittaa.

Näytteenottotuloksia Päijänteeltä

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon huhtikuisen prosessihäiriön tiimoilta Nab Labs otti 7.5 vesinäytteitä Pohjois-Päijänteen sekä Nenäinniemen rantojen havaintoasemilta. Verrattuna aiempien vuosien havaintoihin prosessihäiriö ja siitä aiheutunut puhdistustuloksen heikkeneminen ei ole merkittävästi nostanut havaintoasemien haitta-ainepitoisuuksia. JS-Puhdistamo Oy tulee teettämään uuden näytteenottokierroksen Nenäinniemen rantojen havaintoasemilta toukokuun loppupuolella.

Tarkempaa tietoa löytyy liitetiedostona olevasta tutkimuksesta.

UV-hygienisointi käyttöön Nenäinniemen puhdistamolla

Nenäinniemen puhdistamolla otettiin käyttöön käsitellyn jäteveden UV-hygienisointi 17.5.2018. Ultraviolettivalon käyttöön perustuvalla käsittelyllä tuhotaan jätevedessä olevia taudin aiheuttajabakteereja. UV-yksikkö on mitoitettu siten, että käsitellyn jäteveden tulisi täyttää EU-uimavesiluokituksen hyvälle uimavedelle asetetut bakteeripitoisuusrajat. UV-yksikön toimintaa tullaan seuraamaan kerran viikossa otettavilla bakteerinäytteillä.

Myydään hirsirakennus

Myydään Nenäinniemen puhdistamolla sijaitseva Honkarakenne Oy:n v.1999 valmistama höylähirsirakennus (92mm hirsi) dokumenttikansioineen (rakennepiirustukset ym.). Ulkomitat n. 3,5m*6,5m, pinta-ala n. 21 m2. Liukumekanismilla aukeavat ikkunat.
Sopii hyvin esim. kesäkeittiöksi.

Myydään eniten tarjoavalle. Rakennus tulee olla purettu ja poiskuljetettu kohteesta 12.07.2018 mennessä.
Myyjä hoitaa itse perustusten purkamisen
Lisätiedot ja esittelyt arkisin klo 8-16 Kunnossapitopäällikkö Markku Tuohimetsä 040-8251650 tai markku.tuohimetsa@js-puhdistamo.fi

Tarjoukset 28.05.2018 mennessä s-postilla Toimistosihteeri seija.oksanen@js-puhdistamo.fi tai suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy / Seija Oksanen / Kuoreen merkintä ”HIRSIRAKENNUS”
Raivionsuntti 10
40520 JYVÄSKYLÄ

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennus-hanke: kytkentätöiden vaikein vaihe on ohitettu ja prosessi elpyy

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennustyömaan uusien ja vanhojen prosessiyksiköiden vaikeimmat kytkentätyöt on saatu valmiiksi. Van-han ilmastusaltaan uudet putkiliitokset saatiin käyttöön 27.4.2018 ja ilmastusallas saatiin jälleen koko kapasiteetiltaan käyttöön. Myös lumien sulamisesta aiheutu-nut kevättulva alkaa rauhoittua. Puhdistamon vuorokausivirtaamat ovat käänty-neet laskuun.

Myös puhdistamon prosessi on jatkanut elpymistään kytkentätöiden yhteydessä tapahtuneesta prosessihäiriöstä. Fosforireduktio on noussut 90%:n tasolle. Pro-sessin biologian elpyminen ja todennäköisesti se normalisoituu seuraavan kah-den viikon aikana.

Heikentyneen käsittelytehon vesistövaikutusta selvitetään purkuvesistöstä 7.5.2018 otettavilla näytteillä. Nenäinniemen rannan havaintopisteistä tullaan tutkimaan vesistön bakteeripitoisuuksia. Pohjois-Päijänteen havaintoasemilta tutkitaan fosforin, typen ja orgaanisen aineen pitoisuudet eri vesisyvyyksillä.

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennus-hanke: kytkentätyöt etenevät ja prosessi elpyy

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennustyömaan uusien ja vanhojen prosessiyksiköiden vaikeimmat kytkentätyöt alkavat kääntyä jo paremmalla puolella. Myös puhdistamon prosessi on elpymässä kytkentätöiden yhteydessä tapahtuneesta prosessihäiriöstä. Vaikka lumien sulamisen myötä tulovirtaama on ollut lähes 80.000 m3/d, niin siitä ja veden kylmyydestä huolimatta prosessin toiminta on parantunut. Fosforireduktio on jo noussut yli 80%:n tasolle.

Parhaillaan teemme ilmastusaltaan viimeistä kytkentää uuteen jakokammioon. Kytkennän valmistuttua pystymme nostamaan ilmastusaltaan kapasiteetin normaalille tasolle. Tämä tulee edesauttamaan biologisen prosessin elpymistä.

Heikentyneen käsittelytehon vesistövaikutusta tullaan selvittämään purkuvesistöstä otettavilla näytteillä heti, kun jää ovat lähteneet. Nenäinniemen rannan havaintopisteistä tullaan tutkimaan vesistön bakteeripitoisuuksia. Pohjois-Päijänteen havaintoasemilta tutkitaan fosforin, typen ja orgaanisen aineen pitoisuudet eri vesisyvyyksillä.