Uusi kalsiittiasema rakenteilla Nenäinniemen puhdistamolla

Nenäinniemen puhdistamo käyttää biologisen prosessin nitrifikaation edellyttämän riittävän alkaliteetin ylläpidossa soodaa (natriumkarbonaatti). Sooda-aseman rinnalle rakennetaan kalsiitin (kalsiumkarbonaatti) syöttöyksikkö varmistamaan kemikaalinsyöttöä mahdollisissa sooda-aseman häiriötilanteissa.

Kalsiittiasemalla on tarkoitus syöttää biologiseen prosessiin paperiteollisuudesta saatavaa kiertotalouskalsiittia. Kalsiittiasemalla on mahdollista syöttää prosessiin myös muita kalkkipohjaisia alkalointikemikaaleja.

Nenäinniemen Kalsiittiasema:
Suunnittelija: AFRY Finland Oy
Pääurakoitsija: Skarta Oy
Automaatiourakoitsija: Insta Oy
Rakennuttajakonsultti: Infrap Oy

Päävalvoja: Ohvo Oy

Sähkö- ja automaatiovalvonta: Insinööritoimisto Jouko Vilmi Oy

Kalsiittiasema valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Alkalointikemikaalin syöttöä aletaan testata vuoden 2022 alkupuolella.

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo parantaa lietteenkäsittelyn ja biokaasulaitoksen energiatehokkuutta JSPBio+ hankkeella

Jyväskylän Seudun Puhdistamo on käynnistänyt Nenäinniemen puhdistamon lietteenkäsittelyn ja biokaasulaitoksen energiatehokkuutta parantavan investoinnin (JSPBio+). Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle 2,9 miljoonan euron avustuksen Ravinteiden kierrätyksen ja jätevesien energiatehokkuuden hankkeet – avustusohjelman puitteissa.

Hankkeessa parannetaan erityisesti biokaasulaitoksen energiatehokkuutta sekä suoraviivaistetaan ja modernisoidaan koko lietteenkäsittelyn kokonaisuutta. Perinteinen altaissa tapahtuva lietteen gravitaatiosakeutus korvataan nykyaikaisella linkosakeutuksella, jolloin nykyisen biokaasulaitoksen lämmitysenergian tarve vähenee lähes kolmannekseen nykyisestä.

Hankkeen pääurakoitsijaksi (KVR-urakka) on valittu Provetek Oy.  Automaatiosta ja instrumentoinnista vastaa Insta Automation Oy. Prosessisuunnittelun on laatinut Watrec Oy. Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2021 ja tavoitteena on saada rakennustyöt valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 9,4 miljoonaa euroa.

Puhdistamon lietteenkäsittelyn ja biokaasulaitoksen toiminnan tehostaminen on merkittävä askel alueellisen uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseksi, sillä pidemmällä aikavälillä tuotettu biokaasu on tarkoitus hyödyntää osana kaukolämmön tuottamista. Siten uusiutuva energia hyödynnetään tehokkaammin, osana alueellista kestävää energiantuotantoa. Hanke nivoutuu alueelliseen kehittämiseen myös resurssitehokkuuden kautta, sillä Jyväskylän kaupungin strategiassa resurssitehokkuus on nostettu yhdeksi strategian neljästä kärjestä.

Hankkeen etenemisestä tullaan tiedottamaan säännöllisesti nettisivuillamme.

Lisätietoja:
Petri Tuominen, toimitusjohtaja, Jyväskylän seudun puhdistamo Oy

(Kuva. Havainnekuva Jyväskylän seudun puhdistamon lietteenkäsittelyn ja biokaasulaitoksen yleissuunnittelusta. Lähde: Watrec Oy.)