Ajankohtaista

 
19.05.2015
Vuosikertomus 2014 valmistunut
 
18.05.2015
Kotisivut uudistumassa

Henkilökunta

 
<table width="463" height="1094" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="254" height="160" align="left" valign="top"><img width="73" height="113" align="right" alt="" src="uploads/petri0066.jpg" border="0" hspace="5" /><strong>Petri Tuominen</strong> toimii yhtiön toimitusjohtajana. <p>Hänen tavoittaa puhelinnumerosta<br />040-8210080.</p> <p><a href="mailto:petri.tuominen@js-puhdistamo.fi">petri.tuominen@js-puhdistamo.fi</a></p> <p><strong><br /><br />Arto Tolmunen</strong> toimii yhtiön käyttömestarina. Hänen tehtävänään on vastata jäteveden ja lietteen käsittelyprosessien toiminnasta lupaehtojen mukaisesti. Hän toimii myös puhdistamon vastaavana hoitajana ja prosessipuolen esimiehenä. Hän vastaa myöskin automaatiojärjestelmän ylläpidosta.</p> <p>Hänet tavoittaa puhelinnumerosta<br />040-7598864.</p> <p><a href="mailto:arto.tolmunen@js-puhdistamo.fi">arto.tolmunen@js-puhdistamo.fi<br /><br /><br /></a></p> <p><img width="89" height="112" align="right" alt="Kirsi Puttonen" src="uploads/kirsi1.jpg" border="0" hspace="5" /><strong>Kirsi Puttonen</strong> toimii taloussihteerinä. Hän hoitaa yhtiön kirjanpidon ja talouteen liittyviä asioita. Hän on myös toimiston esimies. </p> <p>Kirsin tavoittaa puhelinnumerosta 040-5525854</p> <p><u>kirsi.puttonen</u><a href="mailto:kirsi.puttonen@js-puhdistamo.fi">@js-puhdistamo.fi</a></p> <p> </p> <p><strong>Arja  Raudasoja </strong>toimii palkkasihteerinä. Hän hoitaa yhtiön palkanlaskennan ja laskutuksen sekä toimii puhelinkeskuksenhoitajana.</p> <p>Hänet tavoittaa keskusnumerosta<br />0207419100 tai 040-5505739</p> <p><a href="mailto:arja.raudasoja@js-puhdistamo.fi">arja.raudasoja@js-puhdistamo.fi</a></p> <p> </p> <p><strong>Markku Tuohimetsä</strong> toimii kunnossapidon työnjohtana. Hän vastaa yhtiön puhdistamoiden kunnossapidon suunnittelusta, ohjelmoinnista ja toteutuksesta.</p> <p>Markun tavoittaa numerosta 040-825 1650</p> <p><a href="mailto:markku.tuohimetsa@js-puhdistamo.fi">markku.tuohimetsa@js-puhdistamo.fi</a></p> <p><strong></strong> </p> <p><strong>Jani Wihinen </strong>toimii maaäräaikaisena kehitysinsinöörinä. Hän kehittää yhtiöön mm. kunnossapidon toimintajärjestelmää.</p> <p>Janin tavoittaa numerosta 0400-154 224</p> <p> <a href="mailto:jani.wihinen@js-puhdistamo.fi">jani.wihinen@js-puhdistamo.fi</a></p> <p> </p> <p> </p> <p><strong><img width="89" height="110" align="right" alt="" src="uploads/seppo4.jpg" border="0" hspace="5" /></strong><strong>Seppo Ahonen</strong> toimii työteknikkona ja sähkötöiden johtajana. Hän työskentelee sähkökorjaamossa ja vastaa yhtiön sähkö- , instrumentointi- ja automatiohuollosta.</p> <p>Hänet tavoittaa puhelinnumeroista<br />040-5185352</p> <p><a href="mailto:seppo.ahonen@js-puhdistamo.fi">seppo.ahonen@js-puhdistamo.fi</a></p> <p> </p> <p><strong>Kari Parviainen</strong> ja <strong>Eino Hyvärinen </strong>toimivat koneasentajina. He työskentelevät konekorjaamossa ja vastaavat koneiden ja laitteiden kunnossapidosta. .</p> <p>Heidät tavoittaa puhelinnumerosta<br />040-7598865 tai 040-8457537</p> <p><a href="mailto:etunimi.sukunimi@js-puhdistamo.fi">etunimi.sukunimi@js-puhdistamo.fi</a></p> <p> </p> <p><strong>Tuomo Jauhiainen </strong>toimii huoltoasentajana ja vastaa kiinteistöiden ,ulko- ja viheralueiden kunnossapidosta sekä lisäksi IV- ja mittalaitteiden huoltotehtävistä.</p> <p>Hänet tavoittaa puhelinnumerosta<br />040-8457915</p> <p><a href="mailto:tuomo.jauhiainen@js-puhdistamo.fi">tuomo.jauhiainen@js-puhdistamo.fi</a></p> <p> </p> <p><strong>Jyrki Korg </strong>toimii prosessinhoitajana ja vastaa prosessinvalvonnasta sekä ohjauksesta.Lisäksi tehtäviin kuuluu kemikalioiden käsittelyyn ja näytteenottoon liittyvät tehtävät.</p> <p>Hänet tavoittaa puhelinnumerosta<br />0400-492242</p> <p><a href="mailto:jyrki.korg@js-puhdistamo.fi">jyrki.korg@js-puhdistamo.fi</a></p> <p> </p> <p><strong>Seppo Nilsson</strong> toimii puhdistamonhoitajana ja vastaa ensisijaisesti Korpilahden jätevedenpuhdistamon hoidosta.</p> <p>Hänet tavoittaa puhelinnumerosta 040-7598867</p> <p><a href="mailto:seppo.nilsson@js-puhdistamo.fi">seppo.nilsson@js-puhdistamo.fi</a></p> <p> </p> <p><strong>Leila Pylvänäinen </strong>toimii laitoshuoltajana. Hänen tehtäviin kuuluu laitoksen siivoukseen ja siisteyteen liittyvä tehtävät.</p> <p>Hänet tavoittaa puhelinnumerosta<br />0400-502682</p> <p><a href="mailto:leila.pylvanainen@js-puhdistamo.fi">leila.pylvanainen@js-puhdistamo.fi</a></p> <p><strong>Päivystys.</strong> Normaalin työajan ulkopuolella iltaisin ja viikonloppuisin kannattaa kiireellisissä tapauksissa (esim. jätevesiverkostoon valunut öljyvuoto tai vastaavantyyppinen asia) olla yhteydessä yhtiön päivystäjiin:</p> <p>I-päivystäjä: 0400-406340</p> <p>II-päivystäjä: 0400-406341</p></td></tr></tbody></table> <h4>Hallitus</h4> <p>Yhtiön ylimmässä johdossa toimii yhtiön hallitus, joka koostuu omistajakuntien nimeämistä edustajista. Nykyinen hallitus valittiin 26.4.2013 pidetyssä yhtiökokouksessa. Hallituksen toimikauden pituus on kaksi vuotta.</p> <p><strong>Yhtiön hallituksen jäsenet:</strong></p> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="59%"><strong>Jouko Asikainen,  puheenjohtaja</strong></td> <td width="13%">Jyväskylän kaupunki</td></tr> <tr> <td width="59%"><strong>Arjo Heinsola,  varapuheenjohtaja </strong></td> <td width="41%">Jyväskylän kaupunki</td></tr> <tr> <td width="59%"><strong>Aarno Lahtinen</strong></td> <td width="41%">Jyväskylän kaupunki</td></tr> <tr> <td width="59%"><strong>Pirjo Ruuskanen</strong></td> <td width="41%">Jyväskylän kaupunki</td></tr> <tr> <td width="59%"><strong>Anniina Runtuvuori</strong></td> <td width="41%">Jyväskylän kaupunki</td></tr> <tr> <td width="59%"><strong>Minna Jääskeläinen</strong></td> <td width="41%">Jyväskylän kaupunki</td></tr> <tr> <td width="59%"><strong>Helena Pihlajasaari (vahvistuu elokuun yhtiökokouksessa)</strong></td> <td width="41%">Laukaan kunta</td></tr> <tr> <td width="59%"><strong>Juha Kaistinen</strong></td> <td width="41%">Muuramen kunta</td></tr></tbody></table>