Ajankohtaista

 
19.05.2015
Vuosikertomus 2014 valmistunut

Henkilökunta

 
Petri Tuominen toimii yhtiön toimitusjohtajana.

Hänen tavoittaa puhelinnumerosta
040-8210080.

petri.tuominen@js-puhdistamo.fiArto Tolmunen
toimii yhtiön käyttömestarina. Hänen tehtävänään on vastata jäteveden ja lietteen käsittelyprosessien toiminnasta lupaehtojen mukaisesti. Hän toimii myös puhdistamon vastaavana hoitajana ja prosessipuolen esimiehenä. Hän vastaa myöskin automaatiojärjestelmän ylläpidosta.

Hänet tavoittaa puhelinnumerosta
040-7598864.

arto.tolmunen@js-puhdistamo.fi


Kirsi PuttonenKirsi Puttonen toimii taloussihteerinä. Hän hoitaa yhtiön kirjanpidon ja talouteen liittyviä asioita. Hän on myös toimiston esimies. 

Kirsin tavoittaa puhelinnumerosta 040-5525854

kirsi.puttonen@js-puhdistamo.fi

 

Arja  Raudasoja toimii palkkasihteerinä. Hän hoitaa yhtiön palkanlaskennan ja laskutuksen sekä toimii puhelinkeskuksenhoitajana.

Hänet tavoittaa keskusnumerosta
0207419100 tai 040-5505739

arja.raudasoja@js-puhdistamo.fi

 

Markku Tuohimetsä toimii kunnossapidon työnjohtana. Hän vastaa yhtiön puhdistamoiden kunnossapidon suunnittelusta, ohjelmoinnista ja toteutuksesta.

Markun tavoittaa numerosta 040-825 1650

markku.tuohimetsa@js-puhdistamo.fi

 

Jani Wihinen toimii maaäräaikaisena kehitysinsinöörinä. Hän kehittää yhtiöön mm. kunnossapidon toimintajärjestelmää.

Janin tavoittaa numerosta 0400-154 224

 jani.wihinen@js-puhdistamo.fi

 

 

Seppo Ahonen toimii työteknikkona ja sähkötöiden johtajana. Hän työskentelee sähkökorjaamossa ja vastaa yhtiön sähkö- , instrumentointi- ja automatiohuollosta.

Hänet tavoittaa puhelinnumeroista
040-5185352

seppo.ahonen@js-puhdistamo.fi

 

Kari Parviainen ja Eino Hyvärinen toimivat koneasentajina. He työskentelevät konekorjaamossa ja vastaavat koneiden ja laitteiden kunnossapidosta. .

Heidät tavoittaa puhelinnumerosta
040-7598865 tai 040-8457537

etunimi.sukunimi@js-puhdistamo.fi

 

Tuomo Jauhiainen toimii huoltoasentajana ja vastaa kiinteistöiden ,ulko- ja viheralueiden kunnossapidosta sekä lisäksi IV- ja mittalaitteiden huoltotehtävistä.

Hänet tavoittaa puhelinnumerosta
040-8457915

tuomo.jauhiainen@js-puhdistamo.fi

 

Jyrki Korg toimii prosessinhoitajana ja vastaa prosessinvalvonnasta sekä ohjauksesta.Lisäksi tehtäviin kuuluu kemikalioiden käsittelyyn ja näytteenottoon liittyvät tehtävät.

Hänet tavoittaa puhelinnumerosta
0400-492242

jyrki.korg@js-puhdistamo.fi

 

Seppo Nilsson toimii puhdistamonhoitajana ja vastaa ensisijaisesti Korpilahden jätevedenpuhdistamon hoidosta.

Hänet tavoittaa puhelinnumerosta 040-7598867

seppo.nilsson@js-puhdistamo.fi

 

Leila Pylvänäinen toimii laitoshuoltajana. Hänen tehtäviin kuuluu laitoksen siivoukseen ja siisteyteen liittyvä tehtävät.

Hänet tavoittaa puhelinnumerosta
0400-502682

leila.pylvanainen@js-puhdistamo.fi

Päivystys. Normaalin työajan ulkopuolella iltaisin ja viikonloppuisin kannattaa kiireellisissä tapauksissa (esim. jätevesiverkostoon valunut öljyvuoto tai vastaavantyyppinen asia) olla yhteydessä yhtiön päivystäjiin:

I-päivystäjä: 0400-406340

II-päivystäjä: 0400-406341

Hallitus

Yhtiön ylimmässä johdossa toimii yhtiön hallitus, joka koostuu omistajakuntien nimeämistä edustajista. Nykyinen hallitus valittiin 26.4.2013 pidetyssä yhtiökokouksessa. Hallituksen toimikauden pituus on kaksi vuotta.

Yhtiön hallituksen jäsenet:

Jouko Asikainen,  puheenjohtaja Jyväskylän kaupunki
Arjo Heinsola,  varapuheenjohtaja  Jyväskylän kaupunki
Aarno Lahtinen Jyväskylän kaupunki
Pirjo Ruuskanen Jyväskylän kaupunki
Anniina Runtuvuori Jyväskylän kaupunki
Minna Jääskeläinen Jyväskylän kaupunki
Helena Pihlajasaari (vahvistuu elokuun yhtiökokouksessa) Laukaan kunta
Juha Kaistinen Muuramen kunta