Ajankohtaista

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennus-hankkeen urakoitsijat valittu

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n hallitus päätti tänään 11.4.2016 julkisen urakkakilpailun tuloksena valita seuraavat urakoitsijat toteuttamaan Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennushanke.

Pääurakoitsijaksi (rakennus, sähkö ja LVI):

Suomen Maastorakentajat Oy

Koneistourakoitsijaksi:

PEAB Infra Oy

Automaatio- ja instrumentointiurakoitsijaksi:

Insta Automation Oy

Liitteenä mediatiedote urakoitsijavalinnoista.

Nenäinniemen saneeraus ja laajennus urakoitsijavalinta 110416

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon urakoiden hankinta-ilmoitukset Hilmassa

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneerauksen ja laajennuksen urakoiden hankinta-ilmoitukset on julkaistu Hilmassa 18.11.2015.

Jätevedenpuhdistamon saneerauksen ja laajennuksen pääurakan, koneisto- ja putkistourakan sekä automaatiourakan hankintailmoitukset on nähtävissä Hilmassa. Osallistumishakemusten määräaika on 4.12.2015 klo 12.00.

Puhdistamon vaihtoehtoinen purkupiste AVI:n käsittelyssä

Nenäinniemen puhdistamon ympäristöluvassa yhtiö velvoitettiin tutkimaan vaihtoehtoinen käsiteltyjen jätevesien purkupiste, joka sijaitsisi nykyistä purkupistettä lähempänä Ison Lehtisaaren rantaa. Tästä asiasta löydät enemmän tietoa vuoden 2014 vuosikertomuksesta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto laittoi yhtiön laatimat selvitykset nähtäville ja kysyi asiasta asianosaisilta lausuntoja. Mahdolliset lausunnot tuli toimittaa AVI:lle 12.10.2015 mennessä. Odotamme mielenkiinnolla AVI:n kannanottoa asiaan.