Ajankohtaista

Talvitunnelmia Nenäinniemen puhdistamolla

Talvitunnelmia Nenäinniemen puhdistamolla

Nenäinniemen puhdistamolla on nautittu lumisesta helmikuusta, joka tuntuu jo näyttävän ensimmäisiä kevään merkkejä. Puhdistamon saneeraus ja laajennus on saatu kokonaisuudessaan käyttöön. Aktiivilieteprosessi toimii vakaasti ja nitrifikaatio (ammoniumtypen hapetus nitraatiksi) toimii oikein hyvin. Tällä hetkellä keskitytään kemiallisten saostusprosessien säätöihin ja sopivien ajotapojen hakemiseen. Isolla puhdistamolla tämä vie aikaa. Prosesseihin tehtyjen asetusarvojen muutoksista aiheutuvat muutokset tapahtuvat yleensä hitaasti, mikä vaatii prosessihenkilökunnalta kärsivällisyyttä.

Samalla koetetaan ennustaa kevään tuloa. Sulavatko lumet vähitellen vai tuleeko jossakin vaiheessa pitkä lämmin jakso, joka sulattaa lumet kerralla. Puhdistamoihmiset toimivat hitaasti etenevää kevättä, jotta lumien sulamisesta aiheutuva puhdistamon kevättulva jäisi kokonaan väliin. Tämän hetken säätilojen vaihtelu (suojaa ja pakkasta vuorotellen) sopii meille oikein hyvin. Säätilojen vaihtelu hidastaa tehokkaasti lumien sulamisesta aiheutuvia virtaamapiikkejä.

Alkavan talven tunnelmaa Nenäinniemen puhdistamolla

Talvisen marraskuun iltapäivän näkymä tertiäärirakennuksen suuntaan.

Vielä jaksaa aurinko nousta taivaanrannan yläpuolelle, vaikka vuosi lähenee jo loppuaan. Lopuillaan alkaa olla myös Nenäinniemen puhdistamon saneeraus- ja laajennustyömaa. Urakoitsijat tekevät vielä joitakin viimeistely- ja muutostöitä, mutta uudet prosessit ovat käytössä. Alkava vuosi 2019 tulee olemaan pitkälti uusien prosessien sopivien ajotapojen hakemista ja kokeilua. Ensi vuonna tullaan myös hakemaan optimaalista tapaa käyttää prosessikemikaaleja jäteveden käsittelyssä. Uusista käsittelyprosesseista on saatu hyviä kokemuksia. Muun muassa UV-hygienisointi on varsin tehokkaasti rajoittanut jäteveden sisältämien taudinaiheuttajabakteerien pääsyä Päijänteeseen. Nyt kuluneiden loka – marraskuun aikana puhdistamolle tulevan jäteveden sisältäminen Enterokokkien poistoteho on vaihdellut 99.96…100% ja E.Colien 99,99…100%. Joulukuun alkaessa UV:n käyttö lopetetaan talvikaudeksi. Kevään koittaessa eli huhtikuun 2019 alussa UV-hygienisointi otetaan uudestaan käyttöön.

Uuden ilmastusaltaan putkistoja.

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon mikromuovit tutkitaan

Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tutkitaan jäteveden mikromuoveja
Luonnontieteen kandidaatti Kalle Ryymin selvittää puolivuotisessa tutkimushankkeessa pro gradu -työnään, kuinka Jyväskylän Nenäinniemen jäteveden puhdistamon eri osaprosessit käsittelevät mikromuoveja.

Mikromuovit ovat alle viiden millimetrin kokoisia muovinpalasia. Niitä muodostuu muovituotteiden pirstoutuessa ja kuluessa, esimerkiksi vaatteista irtoamalla. Osa mikromuoveista on jo valmiiksi pienikokoista; esimerkiksi kosmetiikassa käytettävät muoviset mikrorakeet päätyvät lopulta viemäriin. Muovit ovat tyypillisesti huonosti biohajoavia, joten niiden mahdollinen kerääntyminen ympäristöön huolestuttaa kaupunkien asukkaita.

Taustatietoa tuoreesta väitöskirjasta
Tutkimuksen ohjaaja ja yhteistyökumppani TkT Julia Talvitie on aiemmin väitöstyössään selvittänyt puhdistamoprosessien poistavan jopa 99 % yli 20 mikrometrin kokoisista mikromuoveista. Talvitien mukaan puhdistamolta lähtevissä virroissa kuitenkin edelleen havaitaan mikromuoveja. Talvitien kehittämää näytteenotto-ohjelmaa sovelletaan myös selvitettäessä Jyväskylän Nenäinniemen puhdistamon kykyä poistaa mikromuoveja.

Kiekkosuodatin – muovinpyydystämisen viimeistelijä?
Nenäinniemen puhdistamo on Keski-Suomen suurin puhdistamo. Se käsittelee noin 160 000 asukkaan jätevedet sekä teollisuuden jätevesiä ja osan kaupungin sadevesikaivojen keräämästä vedestä.

Perinteisillä menetelmillä puhdistettu jätevesi suodatetaan Nenäinniemen puhdistamolla lisäksi tiheän, 10 mikrometriä silmäkooltaan olevan, kiekkomaisen suodattimen läpi ennen veden pääsyä Päijänteeseen. Tämä on edistyksellinen toimenpide, jonka tehokkuus mikromuovien poistossa kiinnostaa laajasti. Kiekkosuodattimen lisäksi tässä työssä tutkitaan yksityiskohtaisesti puhdistamon lietteenkäsittelyn vaikutusta puhdistamolta lähteviin mikromuoveihin.
Tutkimuksen rahoittaa Jyväskylän Seudun puhdistamo Oy

Lisätietoja:
Luk Kalle Ryymin(pro gradu -tutkimus), JY/Bio- ja ympäristötieteiden laitos, kalle.a.ryymin@jyu.fi, p. 0408281611
Tutkijatohtori Julia Talvitie(työn ohjaus, mikromuoviasiantuntemus), Suomen ympäristökeskus, julia.talvitie@ymparisto.fi, p. 029 525 1328
Dosentti Anna Karjalainen(työn ohjaus), FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy,
JY/Bio- ja ympäristötieteiden laitos, anna.karjalainen@fcg.fi
Yliopistonlehtori Pauliina Salmi(työn ohjaus, projektin hallinta), JY/Bio- ja ympäristötieteiden laitos, pauliina.u.m.salmi@jyu.fi, p. 0505287911

Toimitusjohtaja Petri Tuominen, Jyväskylän Seudun puhdistamo Oy, petri.tuominen@js-p.fi
Prosessi-insinööri Sonja Saviranta, Jyväskylän Seudun puhdistamo Oy, sonja.saviranta@js-p.fi

Nenäinniemen puhdistamon saneeraus- ja laajennushanke viimeistelyvaiheessa

Yli kaksi vuotta kestäneen rakentamisen jälkeen puhdistamon uudet sekä myös saneeratut prosessiyksiköt on otettu käyttöön. Urakoitsijat tekevät vielä rakennusten ja alueiden viimeistelytöitä. Laitoksen käyttöhenkilökunnalla riittää pitkäksi aikaa työsarkaa uusien prosessien ja teknisten laitteiden operoinnin ja kunnossapidon omaksumisessa. Esimerkiksi jäteveden sisältämän ammoniumtypen nitrifiointi nitraattimuotoon kuin myös käsitellyn jäteveden hygienisointi ovat aivan uusia käsittelyprosesseja. Matkan varrella on jo päästy hyviin tuloksiin ja nyt on tavoitteena vakiinnuttaa puhdistamon toiminta. Laitosautomaation puolella ohjaus- ja säätöjärjestelmien kehitystyö tulee vielä jatkumaan sitä mukaan kun laitoksen operoinnista saadaan kokemusta.

Etualalla uusi ilmastusaltaan nostopumppaamo sekä soodasäiliö. Taaempana tertiäärikäsittelyrakennus, johon on sijoitettu kiekkosuodatus sekä UV-hygienisointiyksikkö.

Nenäinniemen puhdistamon hygienisointitulos on ollut paranemaan päin.

Nenäinniemen puhdistamolle tulevan sekä puhdistamolla käsitellyn ja Päijänteeseen johdettavan jäteveden bakteeripitoisuuksia on seurattu viikoittain toukokuusta 2018 lähtien. Tulokset ovat olleet paranemaan päin ja varsinkin viimeaikaiset tulokset ovat olleet varsin rohkaisevia kuten oheisesta bakteeritutkimuksesta selviää. Puhdistamolla on käytössä UV-hygienisointiyksikkö. UV-säteily katkoo bakteerien DNA-ketjuja, mikä estää bakteerien lisääntymisen. UV-yksikkö on tänä vuonna käytössä marraskuun loppuun saakka. UV-yksikkö otetaan sen jälkeen uudestaan käyttöön  1.4.2019, jonka jälkeen se on taas käytössä 30.11.2019 saakka.

 Nenäinniemen puhdistamon bakteeriseurannan analyysitulokset näyt-teenottokerralta 17.09.2018
Lataa tästä

Nenäinniemen saneerauksen ja laajennuksen prosesseja ajettu kesän aikana ylös.

Nenäinniemen saneerauksen ja laajennuksen prosesseja ajettu kesän aikana ylös. Tämän myötä puhdistamo on saavuttanut uuden ympäristöluvan mukaiset käsittelytulokset

 

Nenäinniemen puhdistamon uudet prosessit on saatu pääosin käyttöön. Ensimmäiset käsittelytulokset  ovat olleet varsin lupaavia. Esimerkiksi fosforin poistoteho on noussut tasolle 98 – 99 % (96%, luvan käsittelyvaatimus suluissa), nitrifikaatioaste 97 – 99% (80 %) ja orgaanisen aineksen (BOD7) poistoteho 98 – 99 % (96%).  Laajennus ei ole vielä valmis.  Aluetyöt ovat käynnissä, purkutyöt jatkuvat ja instrumentointia puuttuu vielä. Myös laitteiden ja automaation toiminnassa on vielä paljon säätämistä ja virittämistä jäljellä ja eri ajotapojen hakeminen tulee viemään kuukausia. Saadut tulokset ovat kuitenkin jo varsin lupaavia ja tästä on hyvä jatkaa työtä eteenpäin.

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus loppusuoralla

Jo kaksi vuotta työn alla olleella Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennustyömaalla on saatu jo lähes kaikki uudet prosessita käyttöön. Viimeisimpinä on otettu käyttöön uusia ilmastuslinjoja. Kaksi uutta linjaa on jo käytössä ja kolmas uusi linja otetaan käyttöön tällä viikolla. Neljäs ja viimeinen uusi linja on valmiina käyttöön heinäkuussa. Tämän jälkeen kaikki laajennuksen myötä rakennetut uudet prosessiyksiköt ovat käytössä. Uusien prosessiyksiköiden käyttöönotto näkyy jo myös käsittelytuloksissa. Esimerkiksi jäteveden sisältämän fosforin osalta puhdistamo on saavuttanut uuden ympäristöluvan edellyttämät käsittelyvaatimukset (pitoisuus < 0,3 mg/ ja poistoteho yli 96 %).

Työt kuitenkin vielä jatkuvat aluetöiden, automaation ja instrumentoinnin osalta.

Aktiiviliete ilmastuu tehokkaasti puhdistamon uudessa ilmastusaltaassa.

Haemme PROSESSINHOITAJAA

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy on kolmen Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on käsitellä Jyväskylän Nenäinniemen ja Korpilahden jätevedenpuhdistamoille johdettavat jätevedet. Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy on osa Jyväskylän kaupunkikonsernia.

Haemme PROSESSINHOITAJAA

 

Työtehtäviisi kuuluvat puhdistusprosessien hoito ja valvonta sekä tarvittaessa kunnossapitoon liittyvät tehtävät. Osallistut myös varallaoloon. Edellytämme tehtävään soveltuvaa teknisen alan ammatillista koulutusta sekä B-ajokorttia.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää positiivista asennetta, yhteistyökykyä ja asiakaspalveluasennetta. Osaat toimia osana ryhmää ja sitoudut yhteisiin tavoitteisiin ja suoritat vastuullesi kuuluvat tehtävät ammattimaisesti ja sitoutuneesti.

Katsomme eduksesi prosessitekniikan, valvomoautomaation ja instrumentoinnin tuntemuksen sekä kokemuksen vastaavista tehtävistä. Tehtävän palkkaus on AvainTES:n mukaisesti. Tarjoamme sinulle mukavan työyhteisön ja mahdollisuuden kehittyä. Tehtävä on vakituinen ja alkaa sopimuksen mukaan.

 

Lisätietoja tehtävistä antavat

prosessi-insinööri Sonja Saviranta p. 050 568 0939, sonja.saviranta@js-puhdistamo.fi

toimitusjohtaja Petri Tuominen p. 040 821 0080, petri.tuominen@js-puhdistamo.fi

 

Täytä hakemus ja jätä CV 9.7.2018 mennessä osoitteessa www.jyvaskylanenergia.fi/tule-toihin.


JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY | PL 4, 40101 Jyväskylä | Kivääritehtaankatu 6 | puh. (014) 366 4000 | Y 1071200-1 | www.jyvaskylanenergia.fi